sunnuntai 14. lokakuuta 2012

Helsingin Sanomat johdattelee äänestäjiä

Tänään 14.10 Helsingin sanomissa on artikkeli, jossa kunnallisvaaliehdokkaat on sijoitettu niin sanotulle arvokartalle.

Arvokartta on käyttökelpoinen väline avartamaan ihmisten muuten kovin lokeroivaa tapaa mieltää poliittisia puolueita. HS:n arvokartta on kuitenkin äänestäjiä johdatteleva. Perinteisten ”oikeisto-vasemmisto” ja ”liberaali-konservatiivi”-akselien lisäksi HS lanseeraa uuden ”vihreä-ei-vihreä”- akselin. Itse selvisin melko puhtain paperein (siihen nähden, mitä uskoisin suurimman osan äänestäjistä haluavan nähdä), mutta ehdokkaiden tällainen luokittelu on silti epäinformatiivista ja johdattelevaa.

HS:n arvokartta luokittelee ehdokkaita termillä, joka on vahvasti ideologisesti latautunut eikä sille ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Ottaen huomioon kuinka tärkeiksi keskiverto länsimaalainen kokee ympäristöasiat nykyään, kyseinen arvokartta voisi yhtä hyvin luokitella ihmisen akselilla ”hyvä-paha”.

Suomesta tuskin löytyy yhtään täysijärkistä ehdokasta, joka myöntäisi etteivät ympäristöasiat merkitse hänelle mitään. Silti itseään ympäristötietoisina pitävienkin ehdokkaiden välillä löytyy varmasti suuriakin näkemyseroja siitä, mikä on oikeasti ”vihreää”. Tällaisia vedenjakajia ovat esimerkiksi luomu-ruuan ekologisuus tai ilmastonmuutoksen aiheuttajat ja kuinka siihen tulisi reagoida.

Stefan Holm – VANTAA – Nro. 517
Itsenäisyyspuolue

Linkki HS:n uutiseen:Ei kommentteja:

Lähetä kommentti